Desalinizator - HP SCDV 880/8
demo
Desalinizator - HP SCDV 880/8

HP SCDV 880/8  Vertikalna izvedba desalinizatora serije "dvostruki super comact"  kapaciteta 880  litara na sat.  Zapravo se radi o dva potpuno odvojena desalinizatora, neovisna za rad jedan o drugom smještena u zajedničkom kompaktnom kućištu izrađenom od visoko kvalitetnog inoksa AISI 316. Profesionalan, robusan i pouzdran, namijenjen za konstantni rad u teškim uvjetima. Svi HP desalinizatori imaju certifikat ISO 9001 : 2008.  Za reverznu osmozu se koriste membrane 31540 postavljene u kućišta izrađena od karbonskih vlakana
te aksijalne visokotlačne pumpe čija je jezgra izrađena od titana. Ovakve "heavy duty" pumpe zahtijevaju servis tek nakon 6500 sati rada, što je jako puno u usporedbi sa klipnim pumpama koje zahtijevaju servis nakon 500 sati rada.
Ovakav model je pogodan za otočne sisteme i veće brodice. Radi kompaktnog kućišta ima manje dimenzije te ga je lakše smjestiti nego dva odvojena desalinizatora. U slučaju održavanja, jedan desalinizator uvijek može raditi neovisno o drugom.

 Upravljanje i nadzor procesa proizvodnje odrađuje se preko PLC-a. Sistem je automatiziran, sam nadzire radne tlakove, kvalitetu proizvedene vode, automatski se ispire prilikom pokretanja i po završetku proizvodnje. Ima pripremu za plovke stanja tankova,  spojen s njima  automatski  se uključuje i isključuje, ovisno je li je tank pun ili prazan. Regulacija tlaka ovog modela je manualna.

RP Tronic  - Nadogradnja s modulom RP Tronic daje potpuno automatizirani sistem koji uz sve gore navedeno automatski regulira i visoki tlak. Ovaj sistem pruža korisniku potpunu slobodu, dovoljno je samo pokrenuti desalinizator dok sve ostalo on odrađuje samostalno. Ovaj modul produljuje garanciju stroja na 3 godine. RP Tronic je patent tvrtke HP High Pressure srl, a  danas ga koriste i drugi proizvođači desalinizatora.

AMCS - "automatic membrane conserving system" - sistem za automatsku konzervaciju membrana. Nakon što je desalinizator gotov s proizvodnjom, RP tronic u potpunosti otvara visokotlačni ventil za najbolje ispiranje membrana s vodom dok AMCS u tom trenutku ubrizgava konzervans. Konzervans zaustavlja razvoj bakterija i uklanja neugodne mirise u membranama.

BiBi - sistem za upravljanje desalinizatorom preko web-a. Korisnik može iz udaljenog mjesta upravljati i nadzirati rad stroja. Ovaj modul je jako koristan jer u slučaju bilo kakvog problema ovlašteni HP tehničar uvijek može pristupiti stroju, odraditi dijagnozu i u većini slučajeva ukloniti kvar. Uz modul BiBi garancija stroja se produljuje na 4 godine.

NOVO - mineralizator i sterilizator vode

HP-Genius-Water-Dispenser-extra-big-383-142.jpg

Demi-5.jpg

NOVO - omekšivač vode

MODEL Desalinizator - HP SCDV 880/8
Proizvodnja po satu(l/h) 880
Proizvodnja po danu (l/d) 21 120
Snaga kW 2 x 3
Težina kg 197
text.elecV 230/380 VAC
Dimenzije mm 840 x 495 x 1100